Historie

Stal Le Winne is in 2000 opgericht door Herman en Ria Klauwers-Gommers. Toen Herman en Ria in 1985 het bedrijf overnamen van Hermans vader, fungeerde het nog als gemengd agrarisch bedrijf. Voor de hobby werden er wel een aantal paarden aangeschaft. Deze hobby werd echter alsmaar serieuzer en het fokken en trainen van de paarden werd verder opgepakt.

In het begin waren er nauwelijks faciliteiten beschikbaar op het bedrijf, dus er werd besloten om een overdekte bak te plaatsen. Een aantal jaren later werd de eerste aanbouw van 8 nieuwe stallen naast de overdekte rijhal gerealiseerd. Door de snelle groei van het bedrijf, moesten er binnen korte tijd noodstallen geplaatst worden om alle paarden onderdak te kunnen geven. Aan de andere kant van de overdekte rijhal is een opslag voor hooi en stro gebouwd die uiteindelijk ook is omgevormd tot stallen voor de paarden.

De oude koeienstal die in het verleden is omgebouwd tot paardenstal, is door de aanbouw van de nieuwe paardenstallen niet meer in gebruik, maar zal wel altijd blijven bestaan als reserve. Hier is tevens ook de overdekte wasplaats.